Overzicht van activiteiten waar auteurs van Uitgeverij Natuurmedia aan meewerken, incl. link naar meer info.

Mocht u een vraag hebben over een activiteit mail dan aub.

  • 28 oktober 2023 lancering podcast van Anthony Stip ‘Toekomst voor de natuur’ met gesprek over ‘Duinen en mensen Voorne’  Beluister hier.
  • 9 december 2023 Lezing Adrie van Heerden & Rolf Roos over Flora van Voorne op het Flora Festival 2023 in Nijmegen; dit is de jaarlijkse toogdag van FLORON
  • 20 januari 2024 15.30u lezing Rolf Roos over Voorne voor KNNV Amsterdam Buurtsalon Jeltje Eerste Helmersstraat 106N, 1054 EG Amsterdam 
  • 14 maart 2024 Lezing in Sommelsdijk voor historische vereniging Duinen van Goeree en Voorne: natuur, maar ook heel veel historie. Meer info.
  • 28 april 2024 11.00u Wandelen met Bloeiende duinen op Goedereede: Ronde Havenhoofd – Kwade Hoek – Bokkenpolder; Voorjaarszang & voorjaarsbloemen  Meer info en wijze van aanmelden
  • 23 mei 2024 10.30u Speciale route voor KNNV Amsterdam vanaf Oostvoorne naar Rockanje
  • 6 oktober 2024 11.00u Wandelen met Bloeiende duinen op Goedereede: Ronde Havenhoofd – Kwade Hoek – Bokkenpolder; Najaarstrek, nabloei & paddenstoelen Meer info en wijze van aanmelden

najaar 2023

Beste lezer(es),

Omdat uitgeverij Natuurmedia in de loop van dit jaar in andere handen overgaat berichten we u bij wijze van afscheid. Allereerst: Nico van der Wel, al jaren rechterhand en mederedacteur en mede-auteur van vele van onze boeken, neemt het over. Onze boeken blijven bestelbaar via onze eigen winkel en bolcom. Een groter aantal nodig voor een cursus of in het onderwijs of wilt u een korting als boekhandel? Mail ons voor de kortingen.

Rolf Roos (bijna 70) die terugtreedt wil iedereen danken voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat u van onze titels heeft genoten. Met nog steeds actuele – titels als Bodem en duurzame landbouw (2003), Opgewarmd Nederland (2004), Ontdek de stadsbodem (2010) en Niet zonder elkaar – bloemen en insecten (2015) hebben we willen bijdragen aan kennis over de milieucrisissen waarin we ons bevinden, en aan oplossingen. Sinds Bewogen kustlandschap (1995) en Duinen en mensen Kennemerland (2011) bewegen we ons vooral op het vruchtbare snijvlak van historie en natuur, met vervolgboeken Duinen en mensen Noordkop & Zwanenwater en Duinen en mensen Texel, een serie die dit jaar hebben afgesloten met Duinen en mensen Voorne. Hoewel? Als Natuurmonumenten of het Nationaal Park ons belt om Duinen en mensen Schiermonnikoog te maken dan zullen we achter onze oren krabben.

Wilt u de komende tijd op de hoogte blijven? Schrijf dan in op de Nieuwsbrief van Natuurmedia! U krijgt dan naast nieuwe artikelen ook aankondigingen van lezingen, nieuwe uitgaven, herdrukken en kortingen. U kunt zich inschrijven door te mailen naar boeken@natuurmedia.nl met in berichtregel ‘inschrijven’. Veel dank

De website duinenenmensen.nl met vele boeken, artikelen, wandelingen etc. blijft in de lucht maar is voor de continuïteit  ondergebracht bij een overheidsarchief, het streekarchief Voorne-Putten. Rolf Roos en Nico van der Wel blijven de redactie voeren. Mocht u zelf artikelen over de kust hebben die in dit digitaal archief passen, bericht ons dan via info@duinenenmensen.nl.

Tenslotte onze nog leverbare boeken. We bieden voor leden van natuurorganisaties en historische verenigingen 10 euro korting op elke nog beschikbare titel, zolang de voorraad strekt. Informatie en bestellen  van onderstaande titels kan via onze winkel.  We streven er naar om uitverkochte titels als pdf uit te brengen. Bezoek daarvoor onze winkel.

Per titel is er een hyperlink naar onze webshop. Winkelprijs kortingsprijs
Duinen en mensen Texel 19,50 9,50
Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater 24,50 14,50
Duinen en mensen Voorne 42,50 32,50
Het vroon ontrafeld 29,95 19,95
Bloeiende duinen 29,50 19,50
Niet zonder elkaar (vierde druk) 24,50 14,50
Vergilius’ Bijentuin (herdrukt!) 24,50 14,50
Christian Sprengel, Het geheim van bloemen 14,50 4,50

 

Een flyer met onze recente uitgaves is als pdf bijgevoegd. Recensies van ons net verschenen boek over Voorne staan hier.

Informatie over lezingen <link nog aan maken>

Veel dank

Rolf Roos

Nico van der Wel en Rolf Roos, 2012, Texel. Foto: B. Klif

 

VERGILIUS’ BIJENTUIN  in combinatie met het bekroonde Niet zonder elkaar – bloemen en insecten (Jan Wolkersprijs 2015); samen € 28,00 in plaats van 49,00.

Titel pakket: Bloemen en insecten van oudheid tot wetenschap

Recensie,  NRC 28 mei 2016: Kester Freriks: Fladderen over het terras

De populair-wetenschappelijke winnaar van de Jan Wolkersprijs 2015 over insecten en bestuiving gecombineerd met de mythisch-poëtische visie van de Romein Vergilius op de bijenteelt van 2000 jaar geleden.
Het gehele verhaal in de volle breedte!

ISBN 9789082433623

Bestellen als pakket

Titels apart:

Vergilius’ bijentuin

Niet zonder elkaar – bloemen en insecten

 

voorzijde_pakket NZE-en-Vergilius

 

De boekpresentatie van Duinen en mensen Voorne was op 8 april 2023  in Oostvoorne. Hier vindt u een overzicht van publicaties ‘Duinen en mensen Voorne in de media‘.

Wilt u Duinen en mensen Voorne aanschaffen voor de ledenprijs van 32,50 i.p.v. 42,50 ? Graag via deze link

Menno Schilthuizen, hoogleraar in Leiden en werkzaam bij Naturalis hield een korte feestrede en was zeer lovend: ‘Een meesterwerk’ en ‘Elke bladzijde biedt onverwachte inzichten, ook als je denkt het landschap al te redelijk te kennen’.

Rolf Roos presenteerde als hoofdredacteur en uitgever enkele highlights met als thema ‘natuurgeluk en landschapsverdriet‘.

De redacteuren van de reeks Duinen en mensen, Rolf Roos en Nico van der Wel, ontwikkelden met vele lokale en landelijke kenners dit nieuwe boek. Stille kracht Henk Terhell, fotograaf en duinkenner, werkte aan een fotoreeks van duinlandschappen vroeger en nu. Het resultaat: een unieke collectie dubbele foto’s van Voorne vroeger en nu online. Oude opnames werden ons aangereikt door Dick van der Laan, het Streekarchief Voorne-Putten, Frans Beekman en vele anderen.

Vogel- vlinder- en plantenkenners van Natuurvereniging Hollandse Delta deelden hun kennis. Vakmensen uit heel het land werkten mee waaronder Adrie van Heerden (flora), Bob Benschop (streekgeschiedenis), Bert Maes (bomen en struiken), Menno Schilthuizen (kevers), Leo Jalink (paddenstoelen), Bert van der Valk (een frisse blik op het ontstaan van dit kustlandschap) en Nico van der Wel (historie o.a. duinbezit en duingebruik). We ontwikkelden wandel- en fietsroutes waarbij natuur en cultuur gelijkwaardig aan bod komen. Die staan prachtig in het boek maar zijn ook online te vinden, o.a. een kustroute (buitenkant) en een dijkenroute (binnenduinrand).

Ook bij dit boek brengen we boeken, kaarten en artikelen die we digitaal beschikbaar kregen weer online uit, waaronder veel niet eerder ontsloten stukken. Deze zijn te zien via deze documentatie-link.

Vele particulieren, bedrijven en fondsen steunden ons project, waaronder Natuurvereniging Hollandse Delta, Natuurmonumenten, Hugo de Vries Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, PWN Waterleidingbedrijf, Waterschap Hollandse Delta en Het Zuid-Hollands Landschap.

 

Zie hier de Inhoudsopgave van Duinen en mensen Voorne

Aan rijkdom is op Voorne geen gebrek. Een zeer rijke historie. Van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien. Er is een zeer rijke natuur ondanks vele bedreigingen. De Maasvlakte heeft het eiland in een halve wurggreep. Of ontwikkelt zich hier weer iets moois in de luwte van het havenrumoer? De kust voor Voorne ontwikkelt zich snel tot een waddenachtig gebied. Nu al kun je tot ver in zee lopen voordat je tot je middel in het water staat. En hoe gaat het met het oudere duinlandschap? Allemaal bos of ook ruimte voor verjonging? Hoe pakken de duinbeheerders het aan en wat levert dat op?  

Uit de media: Bericht uit Algemeen Dagblad, 6 oktober 2022

 

 

 

 

Deze biografische schets beschrijft leven en werk van de grondlegger van de bloembiologie, Christian Sprengel. Hij was theoloog en een eenling, die in onmin met de autoriteiten leefde. Sprengel bewees in zijn unieke boek (1793) “Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen” dat planten zich met behulp van bloemen en insecten geslachtelijkvoortplanten. Hij toonde aan dat zelfbestuiving veelal wordt voorkomen (een waarneming waar Darwin ruim een halve eeuw later dankbaar op inhaakte). Anders dan vele tijdgenoten was hij zich bewust van de samenhang in de natuur, in dit geval van de verknooptheid van bloemplanten met bestuivende insecten.

De tragiek van Sprengel was dat zijn boodschap, hoewel helder geformuleerd, niet breed werd geaccepteerd. Zijn conclusies werden veelal als ongeloofwaardig en belachelijk beschouwd. De grote Goethe, een spraakmakende tijdgenoot, verguisde zijn werk, maar trok wetenschappelijk wel aan het kortste eind. Pas een halve eeuw na Sprengels dood gaf Darwin hem de status die hij verdient in het rijtje grote natuurwetenschappers van de 17een 18eeeuw: Van Leeuwenhoek, Boerhaave en Linnaeus.

Dit boek ontsluit Sprengels werk en geeft ook zijn persoon, waarvan portret noch grafzerk resteert, een gezicht. Het boek vormt een ontbrekend hoofdstuk in de geschiedenis van de biologie over een bijna vergeten grondlegger van de bloembiologie.

Louis Schoonhoven was hoogleraar Entomologie in Wageningen en publiceerde eerder o.a. het in 2015 met de Jan Wolkersprijs bekroonde ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten

Online intekenen 

Verscheen mei 2020

Het vroon ontrafeld – Veertig jaar waterwinning en natuurbeheer in de Middel- en Oostduinen op Goeree

De oude kern van Goeree bestaat grotendeels uit vroongronden: van West- tot Oostduinen. Een vroon is een laag en zacht glooiend duingebied, eeuwenlang door boeren met vee beweid, tot in de 20e eeuw. De rijkdom aan planten en dieren is er vanouds ongeëvenaard omdat vochtige laagtes zich afwisselen met droge duinkopjes. In 1934 werden de Middel- en Oostduinen waterwingebied. Door wateronttrekking, het wegvallen van de beweiding en instorting van de konijnenstand gingen de duinflora en -fauna sterk achteruit, met de jaren 90 als dieptepunt.

Hoofdauteur Marten Annema beschrijft hoe vanaf de jaren 80 is gewerkt aan herstel van de vroongronden. Een ingrijpende aanpassing van de waterwinning maakte het herstel van natte duinnatuur mogelijk, maar ook de droge duinen werden weer zeer bloemrijk. In dit boek wordt besproken welke maatregelen er genomen zijn en hoe dat tot herstel leidde. Hoe hangt de natuur in deze duinen samen met de waterhuishouding, de bodem en het beheer? Zo wordt het vroon ontrafeld, bijvoorbeeld door te laten zien hoe kwel de plantenwereld beïnvloedt en hoe dieren inclusief mieren de plantengroei mede sturen.

De ontwikkeling van het duingebied wordt besproken tegen de achtergrond van de sterk veranderde maatschappelijke context van de afgelopen 40 jaar en vanuit het persoonlijke perspectief van de hoofdauteur.

Marten Annema is vanaf 1978 werkzaam bij waterbedrijf Evides. Hij heeft zijn ervaringen als beheerder van de Middel- en Oostduinen, samen met Camiel Aggenbach (KWR Watercycle Research Institute) en André Jansen (Stichting Bargerveen) uitgewerkt in dit boek.

Uitgave: Evides Waterbedrijf m.m.v. Uitgeverij Natuurmedia

Gedeeltelijke voorpublicatie

H2O magazine juni 2020: Drinkwater en natuur in evenwicht op Goeree

Kees Rixoort in Eilandennieuws op vrijdag 13 maart 2020

Als hardcopy uitverkocht maar wel als pdf online te bestellen 9,95

 

Bloeiende duinen neemt je mee op reis langs de kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog.

Tijdens deze tocht van delta naar wadden ontmoet je fascinerend verschillende duingebieden. Met de mooist denkbare foto’s en kaarten.

De lezer leert typische duinbloemen (een top 100) en bijzondere fauna kennen. Net als bij het leren van een taal, krijg je met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de knie.

Kopers van het boek ontvangen code met toegang tot alle wandelingen.

Uitgave m.m.v. diverse Provinciale landschappen, Stichting Duinbehoud, Cultuurfonds, Evides, EIS-Nederland, FLORON, Gemeente Den Haag, AVN, PWN Waterleidingbedrijf NH, Prov.landschappen, KNBV, De Vlinderstichting, e.v.a. Realisatie door Uitgeverij Natuurmedia

Recensies

Bestellen

Wie zelf graag op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit ca 50 wandelroutes door de meest bijzondere duingebieden (‘hotspots’ genoemd). Zie: http://duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart/

In 2017 was het JAAR VAN DE BOTANISCHE TUINEN met een groots opgezet programma.  Er verscheen o.a. een speciale serie postzegels,  de 25 botanische tuinen lanceren een expositie over de mooiste bomen en bloemen en Uitgeverij Natuurmedia geeft samen met de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen een handzaam en zeer betaalbaar  overzichtswerk uit met beschrijvingen en prachtige fotografie van alle 25 tuinen en hun kroonjuwelen.

Vrijwel uitverkocht (nog enkele exemplaren via de boekhandel)  maar hier als pdf beschikbaar.

cover-bt2017-botanische-tuinen-omslag-voor-3d-klein

Meer dan 25 auteurs schrijven mee aan dit overzicht. Eenheid qua stijl en uitstraling wordt gewaarborgd door de redactie. Sfeer, collectie, historie, kroonjuwelen, nieuwe kaarten, rijke cultuurhistorie en bijzondere planten worden belicht.

In 25 botanische tuinen bloeien en groeien bijna 20000 soorten planten. Ze tonen zich in grote verscheidenheid: bomentuinen, kruidentuinen, universitaire botanische tuinen, landgoederen en zijn soms ook onderdeel van een dierentuin. Er zijn gloednieuwe, gelegen op een industrieterrein. Of zeer oude: bij een kerk of klooster. Elk met een eigen botanische sfeer, oeroude bomen, kleur en karakter.

Bestel via onze webwinkel.

Hieronder enkele pagina’s om een indruk te krijgen. Klik op beeld om te vergroten.

 

 

 

“Ik zal je over een wondere, kleine wereld vertellen.”

Bijen in de oudheid

Recensies (o.a.)

Trouw 21 Juli 2016: Jelle Reumer: Een tuin vol intriges maar nog zonder imidacloprid

NRC 28 mei 2016: Kester Freriks: Fladderen over het terras

In deze uitgave staat het al meer dan 2000 jaar bewonderde gedicht over bijen van de Romeinse dichter Vergilius centraal. Om zijn bijna 600 versregels op waarde te kunnen schatten wordt in de inleiding ingegaan op het belang van bijen in de Romeinse tijd in het licht van de landbouw en politieke ontwikkelingen. Na het prachtig vertaalde gedicht volgt een analyse van kennis over bijen vroeger en nu (‘Op bijencursus bij de Romeinen’) en een uitgebreid register met toelichtingen. Het is buitengewoon interessant om na te gaan of onze kennis van en omgang met bijen in 2000 jaar veel veranderd is. De Romeinen hadden het over een ‘bijenkoning’ in plaats van ‘koningin’ en zij hadden vaak mythische ideeën over waar bijenzwermen vandaan kwamen of hoe bijen zich voortplantten.

Bestellen 

De auteur en vertaalster, Marguerite Prakke, is actief bijenhoudster. Het bijenhouden en haar belangstelling voor de Klassieke Oudheid brachten haar op het spoor van Vergilius’ leerdicht over het boerenbedrijf, de Georgica, waar het gedicht over de bijen een onderdeel van is. Zij vertaalde eerder Leerdicht over de Natuur van de Romeinse dichter Lucretius.

ISBN9789082433616

inhoudsopgave Vergilius bijentuin

Preview  inhoud (pdf)

Persbericht (pdf) 

Pdf van de cover (3D) 2MB hier downloadbaar:cover Vergilius-3D

De oorspronkelijke tekst in het Latijn: GEORGICA LIBER IV

Meer weten over deze uitgave? Mail ons.

Intekenen op deze komende publicatie of bestellen van onze bestaande  publicaties? Webwinkel

ISBN 9789082433616

klein steffie‘EEN GEWELDIG VERHAAL, OPGETEKEND IN EEN BIJZONDER BOEK’
(Hans Marijnissen in Trouw 24 maart 2015)

Recensies en interviews uit vak-, week- & dagbladen, RTV, web

–  mei 2016 Kester Freriks, NRC: Fladderen over het terras

– januari 2016. Recensie in De Levende Natuur door Bart van Tooren

– oktober 2015
Volkskrant 19 oktober 2015 ‘Versierbloemen’ (de mooiste titel tot nu toe, van Caspar Janssen) / ‘De bloem is een geslachtsorgaan’: 3 pagina’s met o.a interview met Louis Schoonhoven.
NRC Online 8 oktober 2015 door Saskia van Loenen: Jan Wolkers Prijs naar ‘Niet zonder elkaar’
Vroege Vogels 18 oktober 2015 persbericht: Juryrapport en toekenning Jan Wolkersprijs
Ditte Merle in Tijdschrift Limburgs Landschap herfst 2015: “Van mij mag dit boek de Jan Wolkers Prijs 2015 winnen.”
NH-Dagbladen, 14 oktober 2015, Koen van Eijk: Hoe de bloemetjes de bijtjes verlokken

– september 2015
De Gelderlander 29-09-2015 over de 84-jarige Louis Schoonhoven die genomineerd wordt voor Jan Wolkersprijs.
Entomologische BerichtenIn het vertellen over de eindeloze veelvormigheid en de talloze manieren waarop in de natuur problemen word en opgelost, zijn Schoonhoven en zijn dertiental uitstekend geslaagd.”

– juli 2015
Tijdschrift Oase, recensie door Machteld Klees: “Elk onderwerp wordt helder beschreven, onderzoek wordt duidelijk uitgelegd en het boek ontpopt zich als een ‘page-turner’.”

– juni 2015
Natura:  recensie Gerhard Cadee, nr 2 pag 17: “Alles is helder beschreven en voortreffelijk geïllustreerd. Een opmerkelijk boek boordevol interessante informatie.”

– mei 2015
Tijdschrift Landschap Noord-Holland: recensie door Frans Buissink
Noord-Hollands Dagblad, 9 mei 2015: recensie door Marja van Spaandonk

– april 2015
Entomologische berichten; interview met Louis Schoonhoven door Rinny E. Kooi
Leids dagblad 2 april 2015, recensie door Wilfred Simons

– maart 2015
Trouw, 24 maart 2015, recensie door Hans Marijnissen
Vroege Vogels,  22 maart 2015 Radio 1,  interview Louis Schoonhoven en Rolf Roos
Wegener-pers, 20 maart 2015, door Romke van de Kaa. Column & bespreking

– februari 2015
Bionieuws, 28 feb. 2015, door Gert van Maanen. Interview met Louis Schoonhoven
Tijdschrift Vlinders, januari 2015, ‘Warm aanbevolen’ door Anthonie Stip

Uitzending 18 10 2015 V.l.n.r. Menno Bentveld, Joost Huijsing, Louis Schoonhoven, Rolf Roos, Karina Wolkers met Siegfried Woldhek in de linkerhand) FOTO © Vroege Vogels/Lilian van Rooij

omslag-tweede-druk-winnaar-3DVroege Vogels maakte op 18 oktober bekend welke van de 5 genomineerde titels won: NIET ZONDER ELKAAR

Bestellen

Foto’s uitreiking

DERDE, AANGEVULDE DRUK (ISBN 9789082433609)

Uitgeverij Natuurmedia feliciteert hoofdauteur Louis Schoonhoven en alle andere auteurs, fotografen, tekenaars en vormgever!

Beluister het bloedstollende aftellen wie zou winnen…een radiofragment van Radio 1.

Uit persbericht Vroege Vogels:

De Jan Wolkers Prijs 2015 voor het beste Nederlandse natuurboek is in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt aan de auteurs van het boek ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’. In de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam kreeg hoofdauteur Louis Schoonhoven de prijs uitgereikt door jurylid Karina Wolkers: 5.000 euro en een origineel literair portret gemaakt door Siegfried Woldhek.

Het winnende boek, uitgegeven door NatuurMedia, is geschreven door een collectief onder aanvoering van Schoonhoven met medewerking van Rolf Roos, Koos Biesmeijer, Gerard Oostermeijer en bijdragen van nog een tiental andere auteurs. ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’ vertelt over de fascinerende relaties tussen planten en hun bestuivers. Wie mocht denken dat bloemen stuifmeel maken en dan maar stilletjes af blijven wachten tot er ooit een dier toevallig passeert om te bestuiven, vergist zich vreselijk.

Het is een moderne versie van Jac P. Thijsse’s Verkade-album ‘De bloemen en haar vrienden’, uit 1934, vlot geschreven, vol fascinerende voorbeelden. Over de bloem als verleidster, het kussen door de wind, en de bijenorchis die het ‘gewoon zelf doet’. Lees en huiver: ‘De winterharde Arisaema triphyllum staat ook bekend als dominee-op-de-preekstoel. (…) De dominee is een engerd als het aankomt op bestuiving’. Spoiler alerts zijn verboden, maar we kunnen wel verklappen dat mugjes die de bloem binnentreden, een onzeker lot wacht.
Het is een college van de dertien auteurs waarin beschreven wordt welke verrassende strategieën sommige planten hebben om insecten te lokken die voor hun bevruchting moeten zorgen.

De oogst aan natuurboeken bestond dit keer uit bijna 100 boeken: een zeer gevarieerd aanbod van wetenschappelijke werken, kinderboeken, fotoboeken, poëzie, romans, monografieën en veldgidsen. Opvallend dit jaar is de rijke oogst aan bijzondere veldgidsen, terwijl de groene romans en kinderboeken dit jaar wat minder scoorden dan vorige jaren.

 Jury: Karina Wolkers, Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant), Johan van de Gronden (Wereld Natuur Fonds) en Joost Huijsing (Vroege Vogels).

Links Louis Schoonhoven (hoofdauteur) en rechts Rolf Roos (boekbezorger) uitreiking Jan Wolkersprijs 18 oktober 2015 in de Artis Bibliotheek; beeld Darwin met bloemen- en beestenkrans van de hand van Siegfrid Woldhek

Links Louis Schoonhoven (hoofdauteur) en rechts Rolf Roos (boekbezorger, uitgeverij Natuurmedia) uitreiking Jan Wolkersprijs 18 oktober 2015 in de Artis Bibliotheek; beeld Darwin met bloemen- en beestenkrans van de hand van Siegfrid Woldhek

Alle recensies tot nu toe

Bestel nu van 24,50 voor 19,50  NIET ZONDER ELKAAR – bloemen en insecten van Louis Schoonhoven e.a.

Gebonden 188 pags. derde druk

Achtergronden: media-informatie  (meer…)

Persberichten en persinformatie

051115 TOEKENNING JAN WOLKERSPRIJS tweede druk en prijsvraag PERSBERICHT

291015 Poster Niet zonder elkaar wint Jan Wolkersprijs (A3 formaat) pdf van poster hier downloadbaar

Wilt u een exemplaar geprint: mail ons.

5 mart

090315 Niet zonder stroom. Symposium-impressie beelden en links

060315 Film van aanbieding Niet zonder elkaar – bloemen en insecten aan Freek en Hella de Jonge en act ‘op safari met de boswachter/ klokjesgentiaan

060315 Freek de Jonge op symposium met nummer uit 1968, reprise 2015: ‘Van de vlinder en de bloem’

060315 Tweet naar film met nummer over klokjesgentiaan

050315 Niet zonder elkaar – bloemen en insecten verschijnt 5 maart 2015; over boek en symposium download pdf: 120215

050315 Niet zonder elkaar – bloemen en insecten: aanbieding aan Freek en Hella de Jonge; download pdf met citaten sprekers

050315 Samenvatting van de  lezingen Louis Schoonhoven, Gerard Oostermeijer, Koos Biesmeijer;  download pdf lezingen

Covers (voorzijde) zijn hier te downloaden, driedimensionaal of plat: 3D of 2D

Pdfs uit het boek van vele pagina’s

Beeld uit boek (diverse foto’s, rechtenvrij indien voor recensies)

Korte beschrijving en foto hoofdauteur: Louis Schoonhoven; download pdf: over de auteur

Over de auteurs (algemeen) pdf uit het boek

Voor inlichtingen: mail Uitgeverij Natuurmedia aub.

Of bel: Rolf Roos, Uitgeverij Natuurmedia 0651792979.

Recensies en interviews

Foto door Liesbeth Sluiter van Symposium Natuurmedia freek de jonge 5 maart 2015Niet Zonder Elkaar 05

Freek de Jonge Foto Liesbeth Sluiter

 

(meer…)

Gerhard Cadee, Texelaar en medewerker NIOZ, prijst in eerste aankondiging in vakblad Natura (jaargang 110, nr 1, pag 17) 2013 ‘Duinen en mensen Texel’ ons nieuwe boek (verschijnt 10 april 2013).

(meer…)

HD Filmclip: in 90 seconden over De Hors dankzij cameraman Clemens Jansen

 

 

Vanaf 1970 heeft Staatsbosbeheer in zijn beheerplannen aandacht besteed aan de namen van duinen, duinrichels, stuifdijken, duinvalleien, veldjes, kreken en geulen. In ‘Veldnamen in de duinen van Texel’ hebben Kees Bruin en Erik van der Spek bijna 600 veldnamen toegelicht en op kaarten gezet. Gegevens uit archieven zijn gecombineerd met informatie van bijv. boeren, jagers , en bos- en vogelwachters.

Sommige veldnamen zijn eeuwen oud (bijv. Galgenduin, Loodsmansduin), de meest recente zijn nog maar enkele jaren oud (bijv. Horsvallei, een nieuwe duinvallei op De Hors). Veel namen stammen uit de 19e eeuw, uit de tijd dat duinen en mientgronden (aan de duinvoet) verpacht werden aan duinboeren. Ook zijn er verwijzingen naar het werk van Rijkswaterstaat (de Kreeftepolder), naar de oorlog (Bunkervallei), en naar aangelande zandplaten (de Hors en Onrust). Enkele veldnamen zijn specifiek voor Texel (+ Noordkop, Wadden) zoals nol, bol, glop en mient. Een veldnaam kan verwijzen naar de vorm van een duin of een vallei, naar eieren rapen, naar een pachter, naar de stranding van een schip of een ander voorval uit het verleden. Soms is alleen de veldnaam bekend, en weten we de betekenis en de precieze locatie niet meer. Soms is een plek in zee verdwenen.

‘Veldnamen in de duinen van Texel’ biedt een unieke blik op ontstaan, gebruik en veranderingen van de kust van Texel.

‘Veldnamen in de duinen van Texel’ is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en het Texelfonds en gerealiseerd door NatuurMedia.

Auteurs Kees Bruin 0222 319469 cjw.bruin@texel.com

Erik van der Spek 06 22410454 e.spek@staatsbosbeheer.nl