Bloeiende duinen

Bloeiende duinen neemt je mee op reis langs de kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog.

Tijdens deze tocht van delta naar wadden ontmoet je fascinerend verschillende duingebieden. Met de mooist denkbare foto’s en kaarten.

De lezer leert typische duinbloemen (een top 100) en bijzondere fauna kennen. Net als bij het leren van een taal, krijg je met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de knie.

Kopers van het boek ontvangen code met toegang tot alle wandelingen.

Uitgave m.m.v. diverse Provinciale landschappen, Stichting Duinbehoud, Cultuurfonds, Evides, EIS-Nederland, FLORON, Gemeente Den Haag, AVN, PWN Waterleidingbedrijf NH, Prov.landschappen, KNBV, De Vlinderstichting, e.v.a. Realisatie door Uitgeverij Natuurmedia

Recensies

Bestellen

Wie zelf graag op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit ca 50 wandelroutes door de meest bijzondere duingebieden (‘hotspots’ genoemd). Zie: http://duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart/

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.