Nieuwe Waddengids in combi met Texelboek zeer voordelig via onze winkel

Waddengids

Het boek (en bijhorende app) beslaat het hele Nederlandse Waddengebied, inclusief de vastelandskust. Het is de eerste gids over het Nederlandse deel van het UNESCO Werelderfgoed. Het geeft uitgebreide achtergronden over natuur en landschap en koppelt deze aan 28 routes en tal van locaties en excursies waarop je deze het best kunt ervaren. De routes zijn zo samengesteld dat de gebruiker alle ecosystemen kan verkennen en de grootst mogelijke diversiteit aan flora en fauna kan zien – van dwergbloem tot reuzenstern.

De Crossbill Waddengids is gerealiseerd in het kader van ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Deze publieksverkiezing werd in 2016 gehouden op initiatief van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en werd glansrijk gewonnen door het Waddengebied. De Waddengids is onderdeel van de serie Crossbill Guides, de grootste serie natuurreisgidsen van Europa.

Waddengids kost los 29,95 maar in pakket 39,90 d.w.z. Duinen en mensen Texel krijgt u voor slechts 9,95 incl verzendkosten!

Duinen en mensen Texel

Het derde deel van de serie Duinen en mensen van Natuurmedia. Dit keer wordt Texel onder de loep genomen. De Texelse duinen en kwelders zijn van een betoverende schoonheid.

Met zeer veel ongepubliceerde historische kaarten en nieuwe gegevens over de natuur.

Natuur De Texelse duinen en kwelders zijn van een betoverende schoonheid en hebben Europese allure: uitgestrekte hellingen met duinrozen, heidevelden, duinmeertjes met soms exclusief ‘Texelse’ soorten. Met een zuidpunt waar de kust zich uitbreidt en nieuwe moerassen ruimte bieden aan kiekendieven en blauwborsten.

Historie en archeologie Hoewel de huidige duinen ‘jong’ zijn en arm aan archeologische sporen, is er toch veel historie in dit landschap te zien. De duinen hadden nooit deze vorm gehad als helmplanters er niet vele stuifdijken hadden aangelegd. Ook duinboeren, konijnenjagers, waterwinners, bosbouwers en sinds een eeuw natuurbeheerders en recreatieondernemers hebben duin en kwelder benut en veranderd.

Zie bestellink

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.