Nieuws over boek Duinen en mensen Voorne (januari 2023)

Update:  1 februari 2023

Boek verschijnt 8 april a.s..

Wilt u intekenen voor 34.50 ? Graag via deze link. Deze actieprijs geld tot 1 juli a.s.!

Aan rijkdom is op Voorne geen gebrek. Een zeer rijke historie. Van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien. Er is een zeer rijke natuur ondanks vele bedreigingen. De Maasvlakte heeft het eiland in een halve wurggreep. Of ontwikkelt zich hier weer iets moois in de luwte van het havenrumoer? De kust voor Voorne ontwikkelt zich snel tot een waddenachtig gebied. Nu al kun je tot ver in zee lopen voordat je tot je middel in het water staat. En hoe gaat het met het oudere duinlandschap? Allemaal bos of ook ruimte voor verjonging? Hoe pakken de duinbeheerders het aan en wat levert dat op? 

We verkennen met vele mensen een nieuw boek. Stille kracht, de fotograaf en duinkenner Henk Terhell werkt aan een fotoreeks van duinlandschappen vroeger en nu. Oude opnames worden ons onder andere aangereikt door oudgedienden als Dick van der Laan, het Streekarchief, Frans Beekman en vele anderen. Vogel- en plantenkenners van Natuurvereniging Hollandse Delta komen met verhalen over hoogtepunten en trends. Vakmensen uit heel het land dragen grote en kleinere steentjes bij waaronder Adrie van Heerden (flora), Bob Benschop (streekgeschiedenis), Bert Maes (bomen en struiken), Menno Schilthuizen (kevers), Leo Jalink (paddenstoelen), Bert van der Valk (een frisse blik op het ontstaan van het kustlandschap) en Nico van der Wel (o.a. duinbezit en duingebruik). We ontwikkelen wandel- en fietsroutes waarbij natuur en cultuur gelijkwaardig aan bod komen. Is Voorne nog steeds het rijkste duin van Nederland? We zoeken het uit. Steun ons en teken in!

Het boek is bijna klaar en de drukker controleert nu beeld en opmaak. Elke bladzijde en invalshoek heeft onszelf verrast en we hopen dat dat straks voor iedere lezer geldt. De laatste loodjes zijn deze maanden voor vormgever Marc Elsendoorn en redacteuren Rolf Roos & Nico van der Wel. Ook bij dit boek brengen we boeken, kaarten en artikelen die we digitaal beschikbaar kregen weer digitaal uit, waaronder veel niet eerder ontsloten stukken. Deze zijn te zien via deze documentatie-link.

Het boek mag klaar zijn, het denken staat niet stil dus meldt het als je voor deze site meer digitale informatie hebt of archiefstukken. Bij de voorbereiding van dit boek kwamen we diverse archieven op het spoor die het verdienen duurzaam te worden opgeborgen en vooral: ontsloten. Samen met Natuurvereniging Hollandse Delta oriënteren wij ons op een Kenniscentrum Duinen van Voorne, in samenwerking met het Streekarchief Voorne-Putten, waar we o.a. dit archiefmateriaal willen onderbrengen, digitaliseren en ontsluiten.

Unieke collectie dubbele foto’s van vroeger en nu online

Inhoudsopgave boek

De officiële boekpresentatie is op 8 april vanaf 14.30 uur in Cultureel Centrum De Man, Burgemeester Letteweg 30 te Oostvoorne. We hebben Menno Schilthuizen, hoogleraar en werkzaam bij Naturalis bereid gevonden om een korte feestrede te houden en Rolf Roos zal als uitgever/hoofdredacteur enkele highlights vertellen. Toegang gratis maar aanmelden verplicht. Aanmelden kan via deze link. Programma begin 15.00u. Boeken afhalen door personen die hebben ingetekend en boekenverkoop is mogelijk vanaf 16.00u.

Vele particulieren, bedrijven en fondsen steunen ons project, waaronder Natuurmonumenten, Hugo de Vries Fonds, Cultuurfonds, PWN Waterleidingbedrijf en Waterschap Hollandse Delta. 

Zoeken met trefwoord Voorne op duinenenmensen.nl.

INSTAGRAM geef deze link door!

Boek Voorne samen met boek Duinen en mensen Texel tot 8 april 2023 voor slechts 39,50 i.p.v. 49,50,-

Bericht uit Algemeen Dagblad, 6 oktober 2022

 

Een van onze mede-auteurs Nol Freijsen is helaas zomer 2021 overleden. Hier treft u een kort In Memoriam.

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.