—— JAN WOLKERSPRIJS ——- ————- winnaar ———– NIET ZONDER ELKAAR

omslag-tweede-druk-winnaar-3DVroege Vogels maakte op 18 oktober bekend welke van de 5 genomineerde titels won: NIET ZONDER ELKAAR

Bestellen

Foto’s uitreiking

DERDE, AANGEVULDE DRUK (ISBN 9789082433609)

Uitgeverij Natuurmedia feliciteert hoofdauteur Louis Schoonhoven en alle andere auteurs, fotografen, tekenaars en vormgever!

Beluister het bloedstollende aftellen wie zou winnen…een radiofragment van Radio 1.

Uit persbericht Vroege Vogels:

De Jan Wolkers Prijs 2015 voor het beste Nederlandse natuurboek is in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt aan de auteurs van het boek ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’. In de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam kreeg hoofdauteur Louis Schoonhoven de prijs uitgereikt door jurylid Karina Wolkers: 5.000 euro en een origineel literair portret gemaakt door Siegfried Woldhek.

Het winnende boek, uitgegeven door NatuurMedia, is geschreven door een collectief onder aanvoering van Schoonhoven met medewerking van Rolf Roos, Koos Biesmeijer, Gerard Oostermeijer en bijdragen van nog een tiental andere auteurs. ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’ vertelt over de fascinerende relaties tussen planten en hun bestuivers. Wie mocht denken dat bloemen stuifmeel maken en dan maar stilletjes af blijven wachten tot er ooit een dier toevallig passeert om te bestuiven, vergist zich vreselijk.

Het is een moderne versie van Jac P. Thijsse’s Verkade-album ‘De bloemen en haar vrienden’, uit 1934, vlot geschreven, vol fascinerende voorbeelden. Over de bloem als verleidster, het kussen door de wind, en de bijenorchis die het ‘gewoon zelf doet’. Lees en huiver: ‘De winterharde Arisaema triphyllum staat ook bekend als dominee-op-de-preekstoel. (…) De dominee is een engerd als het aankomt op bestuiving’. Spoiler alerts zijn verboden, maar we kunnen wel verklappen dat mugjes die de bloem binnentreden, een onzeker lot wacht.
Het is een college van de dertien auteurs waarin beschreven wordt welke verrassende strategieën sommige planten hebben om insecten te lokken die voor hun bevruchting moeten zorgen.

De oogst aan natuurboeken bestond dit keer uit bijna 100 boeken: een zeer gevarieerd aanbod van wetenschappelijke werken, kinderboeken, fotoboeken, poëzie, romans, monografieën en veldgidsen. Opvallend dit jaar is de rijke oogst aan bijzondere veldgidsen, terwijl de groene romans en kinderboeken dit jaar wat minder scoorden dan vorige jaren.

 Jury: Karina Wolkers, Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant), Johan van de Gronden (Wereld Natuur Fonds) en Joost Huijsing (Vroege Vogels).

Links Louis Schoonhoven (hoofdauteur) en rechts Rolf Roos (boekbezorger) uitreiking Jan Wolkersprijs 18 oktober 2015 in de Artis Bibliotheek; beeld Darwin met bloemen- en beestenkrans van de hand van Siegfrid Woldhek

Links Louis Schoonhoven (hoofdauteur) en rechts Rolf Roos (boekbezorger, uitgeverij Natuurmedia) uitreiking Jan Wolkersprijs 18 oktober 2015 in de Artis Bibliotheek; beeld Darwin met bloemen- en beestenkrans van de hand van Siegfrid Woldhek

Alle recensies tot nu toe

Bestel nu van 24,50 voor 19,50  NIET ZONDER ELKAAR – bloemen en insecten van Louis Schoonhoven e.a.

Gebonden 188 pags. derde druk

Achtergronden: media-informatie 

Zonder insecten zouden vele bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is onmisbaar in de voortplanting van zeer veel bloemplanten. Talloze insecten, op wereldschaal ca. 150000 soorten, helpen bij de overdracht van stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Zij zijn de motor die de rijke plantenwereld in stand houdt. Zij verbinden plant met plant, de plantenwereld met de dierenwereld en zij zorgen ervoor dat de natuur zich in eindeloze cycli vernieuwd.

Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten. Daarover gaat dit boek, maar ook over het slimme leren van ogenschijnlijk ‘domme’ dieren en over de handigheidjes waarmee de plantenwereld bijen, vlinders en vele andere insecten aan zich weet te binden. ‘Niet zonder elkaar’ is een breed opgezet, handzaam en toegankelijk boek over bloembiologie in al haar facetten: de vele ontdekkingen, evolutie, diergedrag, natuurbescherming als toepassingen in land- en tuinbouw.

De zeer diverse bestuivingsmechanismes komen aan de orde, waarbij flora en teeltgewassen, bijen,& hommels, vlinders, kevers en zweefvliegen prominent in beeld zijn. Het blikveld is mondiaal, maar de meeste voorbeelden liggen in West-Europa. Het streven is een moderne en waardige opvolger te maken van Jac. P. Thijsse’s ‘De bloemen en haar vrienden’ uit 1934.

Auteurs Louis Schoonhoven, oud-hoogleraar entomologie uit Wageningen, schreef dit toegankelijke boek samen met enkele andere kenners uit de wereld van de bloembiologie, bijenhouderij, land- en tuinbouw, botanische tuinen en natuurbescherming. Koos Biesmeijer van Naturalis leverde ook belangrijke bijdrages leveren evenals Gerard Oostermeijer, Rolf Roos en vele medewerkers van o.a. Vlinderstichting, Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen (NVBT) en FLORON.

Inhoudsopgave

Uit het boek: voorvertoning diverse hoofdstukken en pagina’s

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.