Uitgeverij Natuurmedia

Wat is een goed natuurboek?

Wat maakt Natuurmedia?

Natuurmedia streeft naar vernieuwende en mooie boeken over natuur, landschap en geschiedenis. Natuurmedia bundelt en verbeeldt kennis: op papier, als e-book, als korte film of op internet.

We geven populairwetenschappelijke titels uit, bijvoorbeeld het boek Opgewarmd Nederland uit 2004, dat als eerste in ons land breed aandacht besteedde aan klimaatverandering. Daarnaast brengen we ‘klassieke’ natuurboeken als de Winterflora bomen en struiken op de markt, bijna altijd in samenwerking met wetenschappers en maatschappelijke organisaties of verenigingen. Woorden over de Wildernis verscheen zowel als e-book en paperback.

De uitgeverij heeft ervaring met begeleidende websites en het ontwikkelen van films en ander beeldmateriaal (kaarten, artist-impressies) die aansluiten op onze titels: zie bijvoorbeeld www.duinenenmensen.nl.

Duinen en mensen omvat een serie boeken over de Nederlandse kust. Inhoudelijk en qua beeld willen we tegelijkertijd de diepte in én beknopt, informatief en helder zijn. Tot nu toe verschenen Duinen en mensen Kennemerland (2009), Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011), Duinen en mensen Texel (2013); vanaf 2014 en continu in beweging: WWW.DUINENENMENSEN.NL. De drie boeken zijn hier deels online te vinden incl. kaarten en films.

Met Niet zonder elkaar – bloemen en insecten wonnen we de Jan Wolkers Prijs 2015 wonnen.

Wie vormen de kern van Natuurmedia?

  • Rolf Roos: uitgever en redacteur
  • Nico van der Wel: redacteur
  • Anneke Brouwer: eindredacteur
  • Machiel van Wijngaarden: vormgever, info-graphics
  • Marc Elsendoorn: vormgever

We zijn zo plat als een dubbeltje (en daardoor goedkoop). We zijn in feite een netwerk van eenmansbedrijven maar we zorgen altijd dat alle taken door 2 personen worden gedekt.

Onze distributiekanalen zijn grote concerns zoals het Centraal Boekhuis, IVN-servicedesk en Krijgsman Public Warehousing.

De uitgeverij is een van de vele uit de Utrechtse koepel ‘Samenwerkende Uitgevers’

 

Hoe?

Werkzaamheden (uitgaven als boeken, websites, films) zijn steeds gericht op ondersteuning van natuurbescherming, landschapsbehoud en cultuurhistorie. We zijn voor de belastingen een onderneming: niet belust op winst maar willen wel graag onze kosten dekken en ambities waarmaken. Voor veel titels doen we aan crowdfunding door al zeer vroeg mensen voor een zeer lage prijs in te laten tekenen. (zie bv. Niet zonder elkaar)

Drie varianten bij een productie

1. In opdracht: de klant bepaalt en betaalt voor inhoud en vormgeving van het project op basis van onze offerte. Voorbeeld: Planten in de Hoofdrol (Hortus, Amsterdam) of Ontdek de stadsbodem over het belang van een intacte bodem voor de stad (opdracht Technische Commissie Bodem / het toenmalige ministerie van VROM).

2. In samenwerking: samen met partner(s) stellen we voor een project een begroting op. We realiseren samen de dekking en vangen samen eventuele mee- of tegenvallers op. Voorbeeld: Duinen en mensen Kennemerland (samen met NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland).

3. Als ‘klassiek’ uitgeefproject: de uitgeverij krijgt een manuscript (incl. beeld) toegestuurd, werkt dit samen met auteur af en zet dit in de markt. De auteur ontvangt royalties (als percentage) en/of een voorschot (bedrag ineens). Voorbeeld: Winterflora bomen en struiken.

Wie mooie dingen wil produceren beginne een uitgeverij. Wie rijk wil worden: doe beslist wat anders. Het idee dat een uitgeverij per definitie ‘commercieel’ is, is simpelweg onzin. Gelukkig zien vele fondsen dat in.

FAQ’s

Wilt u onze boeken verkopen in bezoekerscentrum e.d. of heeft u een  aantal exemplaren nodig voor bijvoorbeeld een onderwijstoepassing: stel uw vraag over onze kortingen per mail.

Wilt u een bestaand of komende titel aanbieden voor onze webwinkel? Doe een verzoek per mail.

Stageplekken

Uitgeverij NatuurMedia komt voort uit Stichting Natuurmedia (1997-2013).

Twitter:@natuurmedia

Natuurmedia zoekt partner.