Nico van der Wel

De boekpresentatie van Duinen en mensen Voorne was op 8 april 2023 in Oostvoorne. Hier vindt u een overzicht van publicaties ‘Duinen en mensen Voorne in de media‘. Wilt u Duinen en mensen Voorne aanschaffen voor € 32,50 ? Graag via deze link

Menno Schilthuizen, hoogleraar in Leiden en werkzaam bij Naturalis hield een korte feestrede en was zeer lovend: ‘Een meesterwerk’ en ‘Elke bladzijde biedt onverwachte inzichten, ook als je denkt het landschap al te redelijk te kennen’.

Rolf Roos presenteerde als hoofdredacteur en uitgever enkele highlights met als thema ‘natuurgeluk en landschapsverdriet‘.

De redacteuren van de reeks Duinen en mensen, Rolf Roos en Nico van der Wel, ontwikkelden met vele lokale en landelijke kenners dit nieuwe boek. Stille kracht Henk Terhell, fotograaf en duinkenner, werkte aan een fotoreeks van duinlandschappen vroeger en nu. Het resultaat: een unieke collectie dubbele foto’s van Voorne vroeger en nu online. Oude opnames werden ons aangereikt door Dick van der Laan, het Streekarchief Voorne-Putten, Frans Beekman en vele anderen.

Vogel- vlinder- en plantenkenners van Natuurvereniging Hollandse Delta deelden hun kennis. Vakmensen uit heel het land werkten mee waaronder Adrie van Heerden (flora), Bob Benschop (streekgeschiedenis), Bert Maes (bomen en struiken), Menno Schilthuizen (kevers), Leo Jalink (paddenstoelen), Bert van der Valk (een frisse blik op het ontstaan van dit kustlandschap) en Nico van der Wel (historie o.a. duinbezit en duingebruik). We ontwikkelden wandel- en fietsroutes waarbij natuur en cultuur gelijkwaardig aan bod komen. Die staan prachtig in het boek maar zijn ook online te vinden, o.a. een kustroute (buitenkant) en een dijkenroute (binnenduinrand).

Ook bij dit boek brengen we boeken, kaarten en artikelen die we digitaal beschikbaar kregen weer online uit, waaronder veel niet eerder ontsloten stukken. Deze zijn te zien via deze documentatie-link.

Vele particulieren, bedrijven en fondsen steunden ons project, waaronder Natuurvereniging Hollandse Delta, Natuurmonumenten, Hugo de Vries Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, PWN Waterleidingbedrijf, Waterschap Hollandse Delta en Het Zuid-Hollands Landschap.

 

Zie hier de Inhoudsopgave van Duinen en mensen Voorne

Aan rijkdom is op Voorne geen gebrek. Een zeer rijke historie. Van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien. Er is een zeer rijke natuur ondanks vele bedreigingen. De Maasvlakte heeft het eiland in een halve wurggreep. Of ontwikkelt zich hier weer iets moois in de luwte van het havenrumoer? De kust voor Voorne ontwikkelt zich snel tot een waddenachtig gebied. Nu al kun je tot ver in zee lopen voordat je tot je middel in het water staat. En hoe gaat het met het oudere duinlandschap? Allemaal bos of ook ruimte voor verjonging? Hoe pakken de duinbeheerders het aan en wat levert dat op?  

Uit de media: Bericht uit Algemeen Dagblad, 6 oktober 2022

 

 

 

 

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.