Crowdfunding Duinen en mensen Voorne van start. Steun ons boek!

Wat omvat ons project:

Wat ontvangt u voor de bijdrage van 100 euro?

  1. Een exemplaar van Duinen en mensen Voorne (verwacht eind 2022, onder voorbehoud). Winkelprijs € 42,50
  2. Een exemplaar van ons boekje ‘Het geheim van bloemen’ (zolang de voorraad strekt).
  3. Uitnodiging voor een boekpresentatie.
  4. Een link naar de pdf van ons eerste boek uit deze reeks: Duinen en mensen Kennemerland (zie de link die u krijgt na betaling).
  5. Vermelding achterin in ons boek als ‘pleitbezorger’.

Wilt u meer of minder sponsoren: ook zeer welkom; boek minimaal € 50 over op NL82INGB0006001680 t.n.v. Uitgeverij Natuurmedia o.v.v. ‘DMV + uw mailadres’

Bedrijven of personen die met een hoger bedrag ons willen steunen en bijv. met bedrijfslogo op onze titelpagina willen attenderen we hier op een aantal opties.

NL82INGB0006001680 t.n.v. Uitgeverij Natuurmedia o.v.v. ‘DMV + uw mailadres’

Gebruik deze winkellink bij gewone sponsoring, bij voorbaat onze dank hiervoor.

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.