Online magazine Duinenenmensen.nl

Duinenenmensen.nl is bedoeld om het Nederlandse duinlandschap actueel, populair-wetenschappelijk en beeldend te presenteren voor een breed publiek. Ons motto is: ‘Voor wie het landschap wil doorzien’. De website komt voort uit de boekenserie Duinen en mensen. Vele facetten van het duinlandschap komen aan bod: natuur en landschap, cultuurhistorie, exploitatie, geschiedenis en archeologie.

Lancering

Op een symposium van het O+BN Kennisnetwerk werd de site namens de redactie door Rolf Roos van Uitgeverij Natuurmedia ten doop gehouden. De nieuwe site trekt dagelijks vele bezoekers door de schat aan informatie en de vele verbindingen met de drie verkochte boeken (nu reeds ruim 15000 ex). De site bevat niet alleen allerlei kennis over de (duin)natuur, maar is ook een reservoir aan beelden en historische documenten. En behalve natuur is onze cultuur (gebruik, geschiedenis, verbeelding) een terugkerend thema.

Meedoen

Voor bezoekers zijn er twee manieren om te participeren. Allereerst online reageren op een artikel, onderaan elk artikel: een aanvulling, een correctie, een tip. Zelf een artikel schrijven is ook mogelijk, daarvoor kan de redactie ruimte ter beschikking stellen waarbij een auteur altijd toegang houdt tot de online versie van zijn stuk. Door reacties van bezoekers kan een artikel online groeien en zich ontwikkelen. Concepten bestaan niet meer, wel artikelen in (permanente?) ontwikkeling.

Speciaal voor leden kennisnetwerk O+BN

Afgerond onderzoek? Maak artikel ‘persberichtstijl’ en mail ons deze tekst + pdf onderzoek. Persbericht wordt inleiding met een duidelijke link naar de pdf. Indien het nieuwswaarde heeft gaan wij dat melden of het artikel uitlichten of promoten. Voorbeeld format: Trends flora duin en kwelder Texel

Lopend onderzoek: zet bij ons een artikel op dat u online kunt bijhouden en bijschaven. Voorbeeld format Groenknolorchis.

Mooie aanzetten die u heeft moeten parkeren omdat tijd en geld op waren? ‘Grijze’ publicaties die in de kast staan? Een mooi artikel dat meer verspreiding verdient dan de 500 abonnees van het tijdschrift waar het in stond? Meld het ons, we publiceren graag, ook beeld.

Uw publicaties ook geschikt voor breder publiek? Start bij ons uitgebreide artikelen(reeks)  en bekijk met onze uitgeverij of publicatie mogelijk is (papier, e-book).

In het digitale persbericht veel links en een oproep aan nieuwe auteurs. Persbericht (pdf).

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.