—ONDERWIJSPAKKET/NIBI —NIET ZONDER ELKAAR – bloemen en insecten

In samenwerking met het instituut voor biologen (NIBI) verscheen een online onderwijspakket. Het bestaat uit verwerkingsvragen voor docenten bij een selectie van pagina’s uit het boek (zie onder). Uitgeverij Natuurmedia stelt deze pagina’s gratis beschikbaar. Het onderwijsmateriaal is beschikbaar op de site van het NIBI, op deze pagina.

Heideblauwtje op cichorei Foto Bernhard Fransen

Heideblauwtje op cichorei Foto Bernhard Fransen

De volgende onderwerpen uit ‘NIET ZONDER ELKAAR – bloemen en insecten’ zijn geselecteerd (NB aanklikken voor pdf’s, onderaan deze pagina staan de pagina’s in Low Resolution achter elkaar geplakt).

Onderwerp 1: ZELFBEVRUCHTING BIJ BLOEMEN

 

Onderwerp 2: BLOEMBEZOEKERS

 

Onderwerp 3: BLOEMTROUW BIJ INSECTEN

 

Onderwerp 4: HET ZIEN EN LEREN VAN KLEUREN BIJ INSECTEN

 

38-39 40-4144-4570-7172-7382-83 84-85     90-91

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.