Nieuws over boek Duinen en mensen Voorne

Wilt u al intekenen voor 24,95 i.p.v. 42,50? ? Graag via deze link.

Aan rijkdom is op Voorne geen gebrek. Van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien. Veel landschap staat hier op zijn kop. Een vliegveld werd natuurgebied; een parkeerplaats werd natuurgebied, zelfs een golfbaan werd natuurgebied. Maar ook: oud en soms middeleeuws landschap werd hier vol gebouwd. De Maasvlakte heeft het eiland in een halve wurggreep.. of ontwikkelt zich hier weer iets moois in de luwte van het havenrumoer? De kust voor Voorne ontwikkelt zich snel tot een waddenachtig gebied. Nu al kun je tot ver in zee lopen voordat je tot je middel in het water staat. We verkennen met vele mensen een nieuw boek. Stille kracht, de fotograaf en duinkenner Henk Terhell werkt aan een fotoreeks van duinlandschappen vroeger en nu. Oude opnames worden ons onder andere aangereikt door oudgedienden als Dick van der Laan, het Streekarchief en vele anderen. Vogel- en plantenkenners van o.a. Natuurvereniging Hollandse delta komen met halve boekenkasten aan gegevens die we uitkammen tot er een bondig en nieuw verhaal uit rolt. We ontwikkelen wandel- en fietsroutes waarbij natuur en cultuur gelijkwaardig aan bod komen. Is Voorne nog zo rijk als voor de aanleg van de Maasvlakte? Is het nog steeds het rijkste duin van Nederland? Steun ons en teken in! Verschijnt naar verwachting eind 2022, begin 2023.

Algemene informatie, formule en inhoudsopgave vindt u hier.

Wilt u of uw bedrijf het project sponsoren? Laat dat even weten, dan bellen we u.

Heeft oude of nieuwe foto’s die zeer de moeite waard zouden kunnen zijn?  Stuur ons een berichtje, dan nemen we graag contact met u op.

Wilt u dit boek ruimhartig ondersteunen? Doe mee aan de crowdfunding.

Wilt u graag al intekenen en ons op die manier ook een hart onder de riem steken? Graag via deze link.

Flyer

Een van onze mede-auteurs Nol Freijsen is helaas zomer 2021 overleden. Hier treft u een kort In Memoriam.

Vragen? We horen het graag.

Theo Briggeman, Natuurvereniging Hollandse Delta en Rolf Roos, Uitgeverij Natuurmedia

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.