Nieuws over boek Duinen en mensen Voorne

Update: 12 augustus 2022

Wilt u al intekenen voor 24,95 i.p.v. 42,50? ? Graag via deze link.

Aan rijkdom is op Voorne geen gebrek. Een zeer rijke historie. Van oude door duinen overstoven dijken aan de binnenduinrand tot bunkers in zee, van moerassige duinbossen tot open gemaaide duinvalleien. Veel landschap staat hier op zijn kop. Een vliegveld werd natuurgebied; een parkeerplaats werd natuurgebied, zelfs een golfbaan werd natuurgebied. Maar ook: oud en soms middeleeuws landschap werd hier vol gebouwd. Een oud agrarisch landschap vol duinhuisjes en kleine ontginningen raakte overwoekerd door bos. Oorspronkelijke dorps- en duinbewoners maakten plaats voor rijke stedelingen. Landschap en samenleving veranderen.

Er is een zeer rijke natuur ondanks vele bedreigingen. De Maasvlakte heeft het eiland in een halve wurggreep. Of ontwikkelt zich hier weer iets moois in de luwte van het havenrumoer? De kust voor Voorne ontwikkelt zich snel tot een waddenachtig gebied. Nu al kun je tot ver in zee lopen voordat je tot je middel in het water staat. En hoe gaat het met het oudere duinlandschap? Allemaal bos of ook ruimte voor verjonging? Hoe pakken de duinbeheerders het aan en wat levert dat op? Welke waarde hebben de vele landgoederen en particuliere delen van het duin?

We verkennen met vele mensen een nieuw boek. Stille kracht, de fotograaf en duinkenner Henk Terhell werkt aan een fotoreeks van duinlandschappen vroeger en nu. Oude opnames worden ons onder andere aangereikt door oudgedienden als Dick van der Laan, het Streekarchief, Frans Beekman en vele anderen. Vogel- en plantenkenners van Natuurvereniging Hollandse delta komen met verhalen over hoogtepunten en trends. Vakmensen uit heel het land dragen grote en kleinere steentjes bij waaronder Bob Benschop (streekgeschiedenis), Menno Schilthuizen (kevers), Leo Jalink (paddenstoelen), Bert van der Valk (een frisse blik op het ontstaan van het kustlandschap), Nico van der Wel (o.a. duinbezit en duingebruik), Wouter van Steenis (o.a. Quackjeswater) en duinrot Kees Vertegaal. We ontwikkelen wandel- en fietsroutes waarbij natuur en cultuur gelijkwaardig aan bod komen. Is Voorne nog steeds het rijkste duin van Nederland? We zoeken het uit. Steun ons en teken in! Verschijnt naar verwachting begin 2023.

Vele particulieren, bedrijven en fondsen steunden ons al waaronder het Hugo de Vries Fonds, Cultuurfonds, PWN Waterleidingbedrijf en Waterschap Hollandse Delta. We hebben nog aanvragen uitstaan bij Natuurmonumenten,  de gemeentes Westvoorne en Hellevoetsluis, Evides, Dunea en de Provincie Zuid-Holland.

Unieke collectie dubbele foto’s van vroeger en nu online

Nieuwste inhoudsopgave

Algemene informatie, formule en inhoudsopgave vindt u hier.

Bijzonder drieluik Uitzicht op Maas en Burcht Oostvoorne uitgebracht op poster: bestel hier.

Wilt u dit boek ruimhartig ondersteunen? Doe mee aan de crowdfunding.

Wilt u graag al intekenen en ons op die manier ook een hart onder de riem steken? Graag via deze link.

Flyer

Poster

 

https://www.natuurmedia.nl/product/voorintekening-duinen-en-mensen-voorne-gestart/

 

Een van onze mede-auteurs Nol Freijsen is helaas zomer 2021 overleden. Hier treft u een kort In Memoriam.

Vragen? We horen het graag.

Theo Briggeman, Natuurvereniging Hollandse Delta en Rolf Roos, Uitgeverij Natuurmedia

 

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.