Planten in de hoofdrol: een catalogus

Catalogue-cover1-214x300PLANTEN IN DE HOOFDROL: een nieuw boek voor de Hortus

2010 is het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Over de hele wereld wordt extra aandacht besteed aan het behouden en duurzaam benutten van biodiversiteit. Met meer dan 4.000 plantensoorten uit de hele wereld in haar collectie, is het logisch dat ook de Hortus Botanicus Amsterdam aandacht besteedt aan dit thema. Recensies in de NRC en een bespreking in het Parool.

Tentoonstelling: Binnen de collectie van de Hortus bevinden zich een groot aantal planten die in de buitenwereld in hun bestaan bedreigd worden. Door o.a. landbouw, verstedelijking en klimaatverandering veranderen leefomgevingen. De biodiversiteit van zowel planten als dieren wordt in een hoog tempo bedreigd. Een selectie van 50 planten uit de collectie van de Hortus vormt de basis voor de tentoonstelling Planten in de hoofdrol: biodiversiteit uit de hele wereld in het hart van Amsterdam. De planten vormen een route door de tuin waarbij de verschillende verhalen over de kwetsbaarheid van deze planten en de ecosystemen waarin ze leven, behandeld worden. De tentoonstelling duurt van 22 mei t/m 30 september 2010.

Bij de tentoonstelling publiceert de Hortus een educatieve catalogus, met daarin het verhaal van elke plant uit de tentoonstelling, geschreven door Rolf Roos, samen met Hortusmedewerkers. Stichting FLORON en Machiel van Wijngaarden maakte vele kaartjes, Hans Lodewijkx verzorgde de vormgeving.