Aanbieding!

Het vroon ontrafeld (laatste exemplaren!)

24.50

Het vroon ontrafeld – Veertig jaar waterwinning en natuurbeheer in de Middel- en Oostduinen op Goeree

De oude kern van Goeree bestaat grotendeels uit vroongronden: van West- tot Oostduinen. Een vroon is een laag en zacht glooiend duingebied, eeuwenlang door boeren met vee beweid, tot in de 20e eeuw. De rijkdom aan planten en dieren is er vanouds ongeëvenaard omdat vochtige laagtes zich afwisselen met droge duinkopjes. In 1934 werden de Middel- en Oostduinen waterwingebied. Door wateronttrekking, het wegvallen van de beweiding en instorting van de konijnenstand gingen de duinflora en -fauna sterk achteruit, met de jaren 90 als dieptepunt.

Hoofdauteur Marten Annema beschrijft hoe vanaf de jaren 80 is gewerkt aan herstel van de vroongronden. Een ingrijpende aanpassing van de waterwinning maakte het herstel van natte duinnatuur mogelijk, maar ook de droge duinen werden weer zeer bloemrijk. In dit boek wordt besproken welke maatregelen er genomen zijn en hoe dat tot herstel leidde. Hoe hangt de natuur in deze duinen samen met de waterhuishouding, de bodem en het beheer? Zo wordt het vroon ontrafeld, bijvoorbeeld door te laten zien hoe kwel de plantenwereld beïnvloedt en hoe dieren inclusief mieren de plantengroei mede sturen.

De ontwikkeling van het duingebied wordt besproken tegen de achtergrond van de sterk veranderde maatschappelijke context van de afgelopen 40 jaar en vanuit het persoonlijke perspectief van de hoofdauteur.

Marten Annema was vanaf 1978 tot 2020 werkzaam bij waterbedrijf Evides. Hij heeft zijn ervaringen als beheerder van de Middel- en Oostduinen, samen met Camiel Aggenbach (KWR Watercycle Research Institute) en André Jansen (Stichting Bargerveen), uitgewerkt in dit boek.

Uitgave: Evides Waterbedrijf m.m.v. Uitgeverij Natuurmedia

Ook verkrijgbaar als pdf via deze winkel

ISBN 978082433661

Categorie: