19 november 2022: Symposium Duinen van Voorne

Toekomst voor de Voornse duinen en kust?

Organisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta & Uitgeverij Natuurmedia

Locatie: Cultureel Centrum de Man
Burgemeester Letteweg 30
3233 AG Oostvoorne

Opgave: mail naar Corrie Lesuis

Voor leden van de Natuurvereniging en voorintekenaars van het boek zijn er geen kosten aan verbonden. Geen van deze twee zaken van toepassing? Van harte welkom maar bij teveel aanmeldingen komt er een wachtlijst. Ter plekke is lidmaatschap en/of voorintekening te regelen.

Inloop: 14.30u

Programma 15.00 -17.00u

Dagvoorzitter: Theo Briggeman, voorzitter van Natuurvereniging Hollandse Delta.

Rolf Roos, hoofdredacteur en uitgever van het boek Duinen en mensen Voorne (verschijnt april 2023) laat tijdens intermezzo’s een aantal vormgegeven pagina’s uit het nieuwe boek zien en leidt zo en passant de sprekers ook in. Nieuwe inzichten van deze dag kunnen nog een plek krijgen in het  boek.

Menno van Lopik, beheerder eilanden van het Zuid-Hollands Landschap, vertelt over het verdwijnen van de veldgentiaan van Voorne, en over het herstelplan dat wordt uitgevoerd om deze bijzondere plant weer terug te brengen. Hij zal ook ingaan op andere herstelplannen die ZHL in de naaste toekomst in haar terreinen gaat uitvoeren. Hoe staan de duinen er bij hen voor?

Wouter van Steenis, ecoloog van Natuurmonumenten en auteur van de Natuurvisie Voornes Duin, vertelt over de resultaten van het beheer en de herstelprojecten van de afgelopen 15 jaar. Hoe gaat het met de duinen in beheer bij Natuurmonumenten en welke bedreigingen zijn er?

Lies van der Pol, de wethouder verantwoordelijk voor natuur in Westvoorne (D66) stelt een vijftal acties aan de orde, die voor het behoud en ontwikkeling van de natuur van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee noodzakelijk zijn.

Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland gaat in op de noodzaak om een robuust netwerk van natuurgebieden op Voorne tot stand te brengen.

Dorenda Gerts (Heemraad Waterschap Hollandse Delta): vijf actiepunten die vanuit het waterschap de komende jaren van belang zijn om de natuur op Voorne te beschermen (de Brielse Gatdam, het peil Oostvoornse Meer, ecologisch bermbeheer, kustverdediging, ontwatering of juist hoger peil binnenduinrand? etc.)

Theo Briggeman (voorzitter Natuurvereniging Hollandse Delta, de NHD) vat de belangrijkste acties van de sprekers kort samen en zet de belangrijkste acties die de verschillende overheden zoals de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, de provincie en het waterschap zouden moeten ondernemen om de rijkdom van de natuur op Voorne veilig te stellen kort op een rij.  En wat kan de burger zelf?

Opgave: mail naar Corrie Lesuis

Nieuws over boek Duinen en mensen Voorne+ voorintekening voor bijna half geld.