Veldnamen in de duinen van Texel

Vanaf 1970 heeft Staatsbosbeheer in zijn beheerplannen aandacht besteed aan de namen van duinen, duinrichels, stuifdijken, duinvalleien, veldjes, kreken en geulen. In ‘Veldnamen in de duinen van Texel’ hebben Kees Bruin en Erik van der Spek bijna 600 veldnamen toegelicht en op kaarten gezet. Gegevens uit archieven zijn gecombineerd met informatie van bijv. boeren, jagers , en bos- en vogelwachters.

Sommige veldnamen zijn eeuwen oud (bijv. Galgenduin, Loodsmansduin), de meest recente zijn nog maar enkele jaren oud (bijv. Horsvallei, een nieuwe duinvallei op De Hors). Veel namen stammen uit de 19e eeuw, uit de tijd dat duinen en mientgronden (aan de duinvoet) verpacht werden aan duinboeren. Ook zijn er verwijzingen naar het werk van Rijkswaterstaat (de Kreeftepolder), naar de oorlog (Bunkervallei), en naar aangelande zandplaten (de Hors en Onrust). Enkele veldnamen zijn specifiek voor Texel (+ Noordkop, Wadden) zoals nol, bol, glop en mient. Een veldnaam kan verwijzen naar de vorm van een duin of een vallei, naar eieren rapen, naar een pachter, naar de stranding van een schip of een ander voorval uit het verleden. Soms is alleen de veldnaam bekend, en weten we de betekenis en de precieze locatie niet meer. Soms is een plek in zee verdwenen.

‘Veldnamen in de duinen van Texel’ biedt een unieke blik op ontstaan, gebruik en veranderingen van de kust van Texel.

‘Veldnamen in de duinen van Texel’ is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en het Texelfonds en gerealiseerd door NatuurMedia.

Auteurs Kees Bruin 0222 319469 cjw.bruin@texel.com

Erik van der Spek 06 22410454 e.spek@staatsbosbeheer.nl

 

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.
  1. j.w.de leeuw Beantwoorden

    L.S.

    Is dit boek nog verkrijgbaar?

Laat een boodschap achter

*