Vergilius’ Bijentuin: recensie o.a in TROUW

“Ik zal je over een wondere, kleine wereld vertellen.”

Bijen in de oudheid

Recensies (o.a.)

Trouw 21 Juli 2016: Jelle Reumer: Een tuin vol intriges maar nog zonder imidacloprid

NRC 28 mei 2016: Kester Freriks: Fladderen over het terras

In deze uitgave staat het al meer dan 2000 jaar bewonderde gedicht over bijen van de Romeinse dichter Vergilius centraal. Om zijn bijna 600 versregels op waarde te kunnen schatten wordt in de inleiding ingegaan op het belang van bijen in de Romeinse tijd in het licht van de landbouw en politieke ontwikkelingen. Na het prachtig vertaalde gedicht volgt een analyse van kennis over bijen vroeger en nu (‘Op bijencursus bij de Romeinen’) en een uitgebreid register met toelichtingen. Het is buitengewoon interessant om na te gaan of onze kennis van en omgang met bijen in 2000 jaar veel veranderd is. De Romeinen hadden het over een ‘bijenkoning’ in plaats van ‘koningin’ en zij hadden vaak mythische ideeën over waar bijenzwermen vandaan kwamen of hoe bijen zich voortplantten.

Bestellen 

De auteur en vertaalster, Marguerite Prakke, is actief bijenhoudster. Het bijenhouden en haar belangstelling voor de Klassieke Oudheid brachten haar op het spoor van Vergilius’ leerdicht over het boerenbedrijf, de Georgica, waar het gedicht over de bijen een onderdeel van is. Zij vertaalde eerder Leerdicht over de Natuur van de Romeinse dichter Lucretius.

ISBN9789082433616

inhoudsopgave Vergilius bijentuin

Preview  inhoud (pdf)

Persbericht (pdf) 

Pdf van de cover (3D) 2MB hier downloadbaar:cover Vergilius-3D

De oorspronkelijke tekst in het Latijn: GEORGICA LIBER IV

Meer weten over deze uitgave? Mail ons.

Intekenen op deze komende publicatie of bestellen van onze bestaande  publicaties? Webwinkel

ISBN 9789082433616

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.